Tillsammans skapar vi en bättre framtid

Hållbarhet tar sin början i varje individ och vår förmåga att påverka. Med rätt kunskap och kompetens har vi möjligheten att skapa positiv förändring för samhället och vår framtid. Vi är specialister inom rekrytering och kompetensutveckling, motiverade av att stärka potentialen hos, och göra skillnad för enskilda individer och företag. Allt börjar med oss människor, och tillsammans strävar vi mot ett mer hållbart samhälle. 

Förändringen startar hos oss människor
Image

Skapa möjligheter för människor att utvecklas och känna lycka i vardagen.

Image

Minska vårt klimatavtryck och bidra till en mer hållbar miljö.

Image

Skapa och bidra med viktig kompetens och kunskap för ett förbättrat samhälle.

Agenda 2030 – för en hållbar utveckling
Vi på Professionals Nord är engagerade i att främja hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra medarbetare, konsulter, kunder och leverantörer. Vi har en tydlig ambition om att fortsätta växa både lönsamt och hållbart. För att upprätthålla den balansen arbetar vi för att i så stor utsträckning som möjligt integrera hållbarhetsmål i vår företagsstrategi. Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling: Agenda 2030. Vi fokuserar på sju av dessa mål där vi har ambitionen att bidra med en positiv inverkan.
Image

De sju målen från FN:s 17 globala mål där vi jobbar för att göra mest skillnad är:

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Hållbar tillväxt
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Hur vi arbetar med FN:s globala mål
Image

Våra fokusområden

Utifrån de globala målen har vi utformat fyra egna fokusområden som vi arbetar med för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om varje fokusområde.
01
Jämlikhet och hållbar kompetensförsörjning
02
Lyckliga medarbetare
03
Vårt avtryck
04
Hållbar tillväxt

01 Jämlikhet och hållbar kompetensförsörjning

Vårt fokus på FN:s globala mål nummer 5 och 10 innebär att vi som rekryteringsföretag aktivt arbetar för att eliminera diskriminering och minska ojämlikhet. Genom fördomsfria urval och kompetensbaserad rekrytering strävar vi efter att säkerställa rättvisa och jämlikhet i våra processer, och vi delar praxis med våra kunder. 

Genom vårt affärsområde Accelerated Learning bidrar vi aktivt till FN:s globala mål nummer 4. Våra utbildningsprogram ger individer möjlighet att snabbt byta karriärbana och säkra en garanterad anställning inom framtidsbranscher. Detta främjar en inkluderande och hållbar kompetensförsörjning genom att överbrygga klyftan mellan utbildning och arbetsmarknad.  

Image

Sedan 2017 är vi på Professionals Nord miljödiplomerade enligt svensk miljöbas ledningssystem, kvalitetssäkrad av Sustainable Standards (SUSA). Att bli miljödiplomerad är en utmärkelse som bekräftar att vi som företag arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och bidrar till en hållbar framtid. Vi granskas årligen i en revision för att behålla vår diplomering, och vi är stolta över att vi under 2023 blev diplomerade för sjunde året i rad.

Fördomsfri rekrytering

Vi främjar inkludering och mångfald på arbetsplatser genom att alltid tillämpa fördomsfri rekrytering, bl.a. med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik. När vi rekryterar och utbildar personer är det kompetens, erfarenhet och personlighet som ligger till grund för våra val. Likabehandling och allas lika värde som vilar på Diskrimineringslagen (2008:567) är en självklarhet för oss. Detta främjar en positiv arbetsmiljö och gynnar samhället i stort.

Image
Vi skapar viktig kompetens inom bristyrken
Bristen på rätt kompetens är fortfarande ett av de största hindren för hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige. Genom vårt affärsområde Accelerated Learning arbetar vi aktivt för att minska den kompetensbrist som råder inom flertalet branscher i Sverige. Vi intensivutbildar individer inom en specifik yrkesroll som vi matchar med arbetsgivare som är i behov av specifika kompetenser. Genom lärande ger vi individer möjlighet att snabbt byta karriärbana och landa i meningsfulla jobb, samtidigt som vi hjälper företag att hitta rätt kompetens och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt. Läs mer om vårt arbete
Image
Så lyckliga som
möjligt så ofta
som möjligt
Vår kultur är något unikt och något vi är väldigt stolta över. Idag utgör stress och psykisk ohälsa en av de mest betydande utmaningarna i samhället. Vår kultur bygger på budskapet att ”Vi ska vara så lyckliga som möjligt så ofta som möjligt” – vi tränar oss själva i att känna lycka med ambitionen att arbetsplatsen ska vara ett ställe där vi kan hämta energi, ha roligt tillsammans och må så bra som vi kan, även om vi förstår att alla kan genomgå svåra perioder.

För oss är det avgörande att främja en balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare och att aktivt erbjuda stöd och hjälp utifrån behov. Vi strävar även efter att skapa en inkluderande miljö där alla kan känna sig bekväma att vara sig själva, oavsett var de befinner sig i livet. Därför lägger vi mycket tid och resurser på att lära känna varandra och genomföra roliga aktiviteter tillsammans, vilket också medför bättre samarbete och sammanhållning.
Image
Vår nettoomsättning
Professionals Nords nettoomsättning visar på en stark tillväxt det senaste året. Detta är en reflektion av vårt engagemang för ekonomisk hållbarhet som sträcker sig bortom enbart företagstillväxt. Vi strävar efter att skapa långsiktig social och ekonomisk nytta genom att främja kompetensutveckling och bidra till en stabilare arbetsmarknad. Genom att matcha talanger med företag som är i behov av specifika kompetenser har vi inte bara ökat vår nettoomsättning, utan också spelat en viktig roll i att minska kompetensbristen i samhället.
Image