Image

Integritetspolicy & cookies

Vi värnar om din integritet

För Professionals Nord är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter, i den beskrivs också dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, du når oss på info@pn.se

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Professionals Nord samlar in information om dig som en potentiell kund/konsult med avsikt att etablera framtida affärsrelationer. Den data vi samlar in och har tillgång till om dig utgörs av de detaljer du aktivt tillhandahåller oss. De uppgifter vi samlar in, som kan klassificeras som personuppgifter, inkluderar följande:

  • Ditt namn
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Ort

Vi begränsar vår insamling till det som är absolut nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vårt rättsliga underlag för att behandla dessa personuppgifter är ditt samtycke.

Genom att registrera dina personuppgifter på vår hemsida ger du ditt medgivande till att Professionals Nord, i egenskap som personuppgiftsansvarig, använder dessa uppgifter för att förbättra användarupplevelsen, våra tjänster, produkter och service.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Professionals Nord Rekrytering ABs verksamhet är Professionals Nord Rekrytering AB personuppgiftsansvarig. Org.nr: 556987-8399 Adress: Västra Esplanaden 2 Thulehuset, 7tr, 903 26, Umeå.

Personuppgiftsbiträden 
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Vill du utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@pn.se

Kontakta oss vid frågor
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@pn.se. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Cookies

Professionals Nord använder så kallade cookies på webbplatsen. En cookie är en datafil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies
Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren. Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.