Image

Driftskolan

”För mig är det viktigt att känna att jag bidrar med något viktigt till samhället, och det gör jag i denna yrkesroll.”

Josefine började sina studier inom energiteknik utan att veta exakt vilket yrke hon ville satsa på. Men hennes intresse för förnybar energi var tydligt. Efter examen sommaren 2019 kom hon i kontakt med E.ON och erbjöds chansen att bli drifttekniker. Läs mer om Josefine och hennes vardag!

Läs mer om driftskolan
Image
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig i rollen som drifttekniker?

Typiska exempel på arbetsuppgifter är dagliga ronderingar av anläggningar och övervakning av dessa, felsökning vid eventuella problem, driftåtgärder och medverkan vid start och stopp av anläggning efter behov. En drifttekniker rör sig mycket ute i verksamheten och har oftast någonting att göra, vilket är kul.

Vad är det som gör att du trivs på jobbet?

Schyssta kollegor, annorlunda arbetsmiljöer och kanske framför allt varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Det är sällan en dag är den andra lik, och man vet inte alltid vad som väntar när man kommer till jobbet. För mig är det viktigt att känna att jag bidrar med något viktigt till samhället, och det gör jag i denna yrkesroll.

Hur är stämningen i teamet och mellan kollegor och chefer?

Vi arbetar i skiftlag tillsammans med skiftchefen som är vår närmsta chef. Vi är vana vid att spendera mycket tid tillsammans, det blir som ens andra familj till slut och det skapar en speciell stämning och sammanhållning. På arbetsplatsen över lag är vi många olika funktioner som jobbar tillsammans i varierande utsträckning, vi samarbetar på olika plan varje dag och det är en stor och viktig del av vårt arbete. Jag uppskattar att vi genom att samarbeta bra lär oss av varandra, och vi blir bättre på problemlösning genom att diskutera tillsammans.

Vad tror du är de viktigaste egenskaperna för att lyckas och trivas i rollen?

Att kunna samarbeta och kommunicera i grupp på ett givande sätt, vara nyfiken och intresserad, att ta ansvar för kvalitén på det jobb man utför, ha respekt för den omgivning man arbetar i. Man bör också vara flexibel med tanke på att många av våra arbetsuppgifter ofta styrs utifrån faktorer vi inte kan påverka, till exempel vädret.

Varför skulle du rekommendera andra att söka möjligheten att utbilda sig till drifttekniker?

Det är ett annorlunda jobb i en annorlunda miljö, där ingen dag är den andra lik. Det är ett utvecklande jobb och du kommer sällan ha tråkigt, samtidigt som du bidrar med en viktig del till samhället.