Image

Kundcase – Sandströms Center

Image

”Genom vårt samarbete med PN får vi hjälp med att hitta personer med rätt inställning som har en hög service- och ambitionsnivå. Med utbildningen kan vi få in en annan typ av kompetens, med individer med andra erfarenheter från andra branscher som kommer in med nya ögon och perspektiv. Vi tror att detta är framtiden för att hitta rätt kompetens till vår bransch.”

Johan Sandström, Operativ chef Sandströms Center

Image
Sandströms skadetekniker-utbildning: initiativ för att kompetenssäkra fordonsbranschen

Fordonsbranschen står inför en utmaning – mellan 2024 och 2026 beräknas 6100 personer behövas anställas för att möta rekryteringsbehovet varav 4 000 är tekniker/mekaniker. Enligt Transportföretagens senaste rapport leder personalbristen inom motorbranschen till samhällsekonomiska konsekvenser. Om bristen på personal påverkar yrkestrafiken kan detta öka risken för störningar i transportsystemet, vilket kan resultera i uteblivna leveranser eller stopp inom industrin. Dessutom kan kostnaderna för verkstadsbesök förväntas stiga och företagsutvecklingen hämmas till följd av denna personalbrist.

Image
Intensivutbildning med fokus på praktiskt lärande

PN och Sandströms Centers samarbete är ett initiativ för att möta den kompetensbrist som råder inom fordonsbranschen. Samarbetet syftar till att både bidra till branschens utveckling samt tillgodose Sandströms Centers behov av personal med rätt kompetens. Sandströms skadetekniker-utbildning erbjuder en kostnadsfri utbildning med garanterad anställning hos Sandströms Center efter examen. Utbildningen pågår under sju veckor med stort fokus på praktiska moment, som varvas med teoretiska inslag för att ge deltagarna möjligheten att utveckla viktiga kompetenser och färdigheter för att snabbt komma in i rollen som skadetekniker.

–  Genom vårt samarbete med PN får vi hjälp med att hitta personer med rätt inställning som har en hög service- och ambitionsnivå. Med utbildningen kan vi få in en annan typ av kompetens, med individer med andra erfarenheter från andra branscher som kommer in med nya ögon och perspektiv. Vi tror att detta är framtiden för att hitta rätt kompetens till vår bransch, säger Johan Sandström, Operativ chef på Sandströms Center

 

Rekrytering baserad på potential och motivation: Möjliggör karriärbyten inom kompetensbristområden

Utbildningen bygger på metoden Accelerated Learning som består av praktiska utbildningsmoment i kombination med kortare teoretiska segment, för att ge deltagarna alla verktyg för att de snabbt ska lyckas i sin nya yrkesroll. Vi strävar efter att skapa en långsiktig lösning genom att skapa ny kompetens inom fordonsbranschen. Vi fokuserar på att hitta individer som är intresserade av att byta karriärbana och ta sig in i fordonsbranschen. I vår rekryteringsprocess ställer vi inte krav på tidigare erfarenhet eller meriter. I stället utgår vi från potential och motivation för att arbeta i rollen som skadetekniker. Vi tror på att ge möjlighet till nya vägar och att låta personliga egenskaper och vilja forma en framgångsrik yrkeskarriär inom fordonsbranschen.

Vi växer som företag, och den största utmaningen för oss är att få tag i kompetent personal. Det ställs högre krav på reparationer då fordonen blir mer avancerade och krav på snabba ledtider ökar. Det gör att kunskapen och rätt servicenivå på varje individ är extremt viktig, säger Johan Sandström, Operativ chef på Sandströms Center

Image

”Vi är stolta över att vi tillsammans med Sandströms Center initierat ett utbildningsinitiativ som inte bara möter kompetensbristen utan också fungerar som en nyckel för karriärväxling. Detta är en fantastisk möjlighet att omvandla sitt intresse till en framgångsrik karriär inom fordonsindustrin.”

Liam Pettersson, Kundansvarig Professionals Nord

Kort om samarbetet
Intensivutbildning under sju veckor
Fokus på praktiskt lärande i utbildningen, för att snabbt ta sig an rollen som skadetekniker
Möjlighet för individer att byta karriärbana och få en garanterad anställning i en stabil bransch

Kika på videon när Amanda berättar om livet på Sandströms Center

Sandströms Center är en rikstäckande fullservicekedja för fordon inom yrkestrafiken i Sverige. De erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ger förutsättningar till en ökad lönsamhet. Allt sker med fokus på kundens aktuella förutsättningar genom kompetens, flexibilitet och kvalité.

Läs mer om Sandströms skadetekniker-utbildning
  • Image
Vill du veta mer?
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!